Nadezda Krivohizina

 

Bozhiya Mother

Bozhiya Mother

Wood, tempera 27x20cm